Dorpscanons 't Bildt

Welkom op de dorpscanonwebsite van 't Bildt en de dorpen die onder de (oude) gemeente 't Bildt vielen. Dit is een initiatief van de stichting Bildts Aigene. 

Op deze canonwebsite kunt u diverse vensters vinden met een breed scala aan onderwerpen als referentiekader voor de geschiedenis van dit unieke gebied. 

Uiteraard is de canon niet compleet, er zullen regelmatig nieuwe vensters verschijnen. Het is dan ook aan te raden om af en toe deze website opnieuw te bezoeken voor de meest recente vensters! 

De vensters worden aangemaakt door vrijwilligers. Ook uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld, heeft u aanvullingen, tips of nieuwe onderwerpen? Laat het ons weten! 


Veel plezier gewenst bij het lezen van de vensters over de historie van het mooie Bildt en zijn dorpen.

Kies hier een Dorpscanon